Jätevedet puhtaaksi innovatiivisilla ratkaisuilla

Clewer-konserni on jätevesien puhdistukseen ja kierrätykseen sekä RAS-järjestelmiin keskittyvä yritys, jonka patentoimassa RBBR-teknologiassa jätevesi puhdistetaan erikokoisten bioreaktorien avulla. Vesi virtaa säiliön läpi niin, että säiliössä olevat täsmäbakteerit puhdistavat veden epäpuhtauksista kuten fosforista, typestä ja orgaanisista aineista. Tärkeässä osassa on kiertovesijärjestelmän kehittäminen. Puhdistetussa ja näin kierrätetyssä vedessä voidaan esimerkiksi kasvattaa tehokkaasti puhdasta ja paikallista kalaa ympäristöystävällisesti. Clewerin järjestelmien taustalla on vuosien kehitystyö. Yritys ei ole halunnut lähteä markkinoille hätiköidysti puolivillaisilla tuotteilla, setelinippujen kiilto silmissä. ”Me olemme olleet pitkäaikainen tuotekehitysyksikkö. Ei ole ollut kiirettä. Olemme halunneet ennemmin tehdä asiat kunnolla valmiiksi ja vasta sen jälkeen olemme siirtyneet markkinointiin”, konsernin toimitusjohtaja Jouni T. Laine korostaa. Clewer valmistaa jätevesien puhdistusjärjestelmiä niin yksityis- kuin yrityskäyttöön. Varsinais-Suomen alueella yksi suurimmista asiakkaista on Hesburger, jonka salaatti- ja majoneesitehtaalla Kaarinassa jätevedet puhdistetaan Clewerin reaktoreilla.

Turun alueella jätevesien käsittely on keskitetty Kakolaan. Nykyisin Kakolan kaltainen keskitetty jätevesiratkaisu on kaupungeissa erittäin yleinen tapa hoitaa jätevesien käsittely.  Clewerin toimintatavassa modernia olisi, että kaupunkien laajentuessa reuna-alueita ei enää välttämättä liitettäisi keskuspuhdistamoon, vaan ne voitaisiin käsitellä paikallisesti, pienemmissä yksiköissä.

”Meidän tavoitteenamme on, että jätevedet puhdistettaisiin siellä, missä ne syntyvät. Toivomme myös, että ihmiset ymmärtäisivät, että tulevaisuudessa vesiä täytyy osata kierrättää yhä enemmän.”

Ongelmat konkretisoituvat räikeästi esimerkiksi Itämeressä, jonka puhtausarvot ovat hyvin heikolla tolalla. Niin Itämeren, kuin koko maan luonnon, vesistöjen ja pohjaveden tulevaisuuden kohentamiseksi Laine luettelee kolme ratkaisevaa asiaa.

”Ensinnäkin tarvitsisimme riittävän kattavaa lainsäädäntöä. Tällä hetkellä epäkohtiin puuttuminen ei ole tarpeeksi helppoa. Lisäksi tarvitsemme koulutusta ja tietoisuutta. Me ihmisethän aiheutamme nämä ongelmat omilla valinnoillamme. Ilman yhteiskunnallista sosiaalista omatuntoa poliitikkoja ei painosteta muuttamaan lainsäädäntöä ja sitä kautta parantamaan koulutusta ja tietoisuutta.”

Ekologiset ajatukset konkretisoituvat entistä enemmän tekoina

Ympäristöarvot ovat nousseet suoranaiseksi trendiksi. Yksittäisten ihmisten entistä ympäristötietoisemmat arvovalinnat heijastuvat myös yrityselämän puolelle. Vaikka työsarkaa riittää, näkee Laine tilanteessa miellyttävää kehitystä. ”Mielestäni Varsinais-Suomessa on enemmän halua suojella ympäristöä kuin vaikka viisi vuotta sitten. Kyllä se on sekä ihmisiin että yhtiöihin jollakin tavalla vaikuttanut. Mielestäni ympäristönsuojelu menee tällä hetkellä huomattavasti parempaan suuntaan kuin aikaisemmin. Ihmiset ovat koko ajan ympäristötietoisempia.” Yritysten pääsääntöinen tarkoitus on kuitenkin tuottaa rahaa ja työpaikkoja ihmisille. Ympäristöteknologiaa ei ole syytä nostaa niitä syöväksi uhkakuvaksi, päinvastoin. Hyviä esimerkkejä ovat Turun seudun autopesuloissa käytettävät Clewerin jätevesienpuhdistusjärjestelmät, jotka paitsi säästävät luontoa, ovat myös taloudellisesti kannattavia. ”Autopesula voi säästää helposti vuodessa kymmeniä tuhansiakin euroja vesi- ja jätevesimaksuissa. Se tarkoittaa viivan alle tulevaa lisätuloa. Se voi olla yksi niistä pääasioista, jonka takia pesulatoiminta on kannattavaa.”

Apua jätevesiongelmaan myös globaalilla tasolla

Clewerin tavoitteena on auttaa jätevesien puhdistuksessa paitsi omaa aluetta, myös muita maita. Puhtaan lähdeveden saatavuuteen liittyy vakavia uhkakuvia monissa maissa, esimerkiksi Kiinassa pohjavesi laskee metrin vuodessa. Pohjavettä käytetään maailmassa monissa paikoissa nyt nopeammin, kuin sitä ehtii palautua. Laineen mukaan ongelma ei niinkään ole pohjavesien löytämisessä, vaan pikemminkin sen saavutettavuus ja puhdistaminen sellaisilla kustannuksilla, että sitä voidaan käyttää taloudellisesti kannattavin tavoin. ”Meillä on maailmalla todella paljon alueita, joissa on vakavia vesikriisejä. Ongelma ei koske vain kuivaa Afrikkaa. Kaikkein pahinta on se, että kuten ilmastonmuutoksen alkuvaiheessa, ketään ei tunnu kiinnostavan tarpeeksi. Ajattelemme samalla tavalla vesikriisistä: eihän se meidän ongelmamme ole.” Paisuva vesikriisi voi tuoda tulevaisuudessa Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan valtavia pakolaistulvia. ”Vesi on niin tärkeä elementti koko globaalin maailmantalouden ja turvallisuuden kannalta kuin olla ja voi. Ja se vesi on myös meidän asiamme. Vaikka meillä on täällä tuhansia järviä ja hyvä vesihuolto, me kaikki asumme kuitenkin tällä samalla pallolla. Nämä seurannaisvaikutukset vaikuttavat samalla tavalla myös meihin.” Ympäristöteknologia on suomalaisten toistaiseksi panttaama valttikortti, jota ei ole vielä kunnolla läväytetty pöydälle. Alalla on valtava vientipotentiaali ja ympäristöteknologia sopii suomalaiseen arvomaailmaan hyvin. Laine kiteyttää oman ja yrityksensä ajatusmallin yhteen lauseeseen. ”Jos voit tehdä rahaa tekemällä hyvää, sen hienompaa ammattia ei ole.”

Lisätietoja

Jouni T. Laine Toimitusjohtaja Clewer Oy jouni.laine(a)clewer.com