Info

Sininen kasvu on viime vuosina noussut kuumaksi puheenaiheeksi ympäri Eurooppaa sen jälkeen, kun Euroopan komissio avasi keskustelun meritalouden ja merenkulun kestävän kasvun mahdollisuuksista antamallaan tiedonannolla vuonna 2012. Tässä tiedonannossa määriteltiin ensimmäistä kertaa sinisen kasvun sisältö ja tavoitteet Euroopan unionin laajuisesti. Katso tästä tarkemmin EU:n komission käsityksiä sinisestä kasvusta!

Keskeisiä sinisen kasvun sektoreita ovat liikenne ja logistiikka, kalastus ja kalanviljely, uusiutuva energia, bioteknologia, matkailu, vesiviljely sekä Varsinais-Suomessa erityisen vahva meriteollisuus. Sinisessä kasvussa korostuu erityisesti kestävän taloudellisen kasvun periaatteet, jonka mukaiseen kehitykseen merellisissä elinkeinoissa on erityisen paljon potentiaalia.

Tällä sivustolla voit tutustua varsinaissuomalaisen merialan kasvun takana vaikuttaviin yhteistyöverkostoihin, lukuisiin uusiin innovaatioihin sekä huipputason tutkimukseen.

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa sinisessä kasvussa nähdään paljon kasvupotentiaalia. Varsinais-Suomen maakuntaohjelman päivityksen yhteydessä sininen kasvu nostettiinkin yhdeksi kolmesta älykkään erikoistumisen pääpainopisteestä.

Varsinais-Suomella on merellisissä elinkeinoissa vahvat historialliset juuret ja perinteet, jotka yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla nykyaikaiseen huipputeknologiaan. Osaaminen ja koulutus nähdään avaimena menestykseen ja hyvinvointiin.

Maakunta on toimialaprofiililtaan ja varsinkin teolliselta elinkeinorakenteeltaan poikkeuksellisen monipuolinen. Alueen vahvuutena on sijainti Itämeren alueen tärkeässä solmukohdassa Tukholman ja Pietarin välisellä Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Varsinais-Suomi on Suomen portti länteen ja siksi keskeinen kansainvälinen toimija Itämeren alueella.

Vientiyritysten toiminnalle on alueella hyvät edellytykset: satamat, hyvät maantie- ja raideyhteydet muualle Suomeen sekä matkustaja- ja rahtiliikennettä palveleva Turun kansainvälinen lentoasema. Koulutustarjonta ja tutkimusosaaminen ovat kansallista kärkitasoa ja monet tutkimusalat ovat maailman huipputasoa.