Ajankohtaisia sinisen kasvun rahoitushakuja (päivitetty 14.12.2018)

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Blue Economy -haku 23.10.2018-31.1.2019. Haussa on tarjolla 18 miljoonaa euroa moniin eri sinisen kasvun teemoihin. Hausta järjestetään Brysselissä tiedotustilaisuus 22.11. Tilaisuus lähetetään myös internet-striiminä, jota voi seurata tästä osoitteesta.

Katso tarkemmat hakukriteerit alla olevista linkeistä!

Horisontti 2020 -ohjelman sinisiä hakuja, katso tarkemmat tiedot linkeistä:

ERA-NETin sinisen biotalouden haku aukeaa joulukuussa 2018. Jaossa on yhteensä 32 miljoonaa euroa. Lisätietoja linkistä.

Varsinais-Suomen EU-rahoitus

Varsinais-Suomen liitto tiedottaa eri verkostoissaan aktiivisesti rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi seuraa vuosittain maakuntaan suuntautuvaa EU-rahoitusta. Sinisen kasvun piiriin lukeutuvien hankkeiden osuus rahoituksesta on ollut viimeisen kahden vuoden aikana merkittävä. Maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen painopisteeseen "Sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio" lukeutuvien hankkeiden osuus rahoituksesta oli vuonna 2017 noin 21 prosenttia ja vuonna 2016 14,4 prosenttia kaikesta rahoituksesta.

Tutustu vuoden 2017 rahoitusta avaavan selvityksen tuloksiin tarkemmin tästä!