Yhteistyömahdollisuudet

Kumppanuusfoorumi on maakunnallinen yhteistyöverkosto, jota koordinoi Varsinais-Suomen liitto. Foorumi toimii monenlaisen yhteistyön sytyttäjänä ja yhteyspisteenä. Sinisen kasvun verkosto on yksi keskeinen osa tätä laajaa kokonaisuutta.

Itämeren alueella yhteistyömahdollisuuksia on edistetty Smart Blue Regions -hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut tukea sinistä kasvua älykkään erikoistumisen strategioiden kautta. Yhteistyötä lisäämällä on mahdollista luoda uusia arvoketjuja eri sektoreiden välille sekä hyödyntää alueen yhteistä osaamispohjaa tehokkaasti. Hankkeessa on luotu tiiviit yhteydet Itämeren alueen johtaviin sinisen kasvun alueisiin. Ota siis ihmeessä yhteyttä meihin, jos tarvitset apua esimerkiksi hankepartnerien löytämisessä tai muuten tietoa yhteistyöalueistamme!

Tutustu hankkeessa koostettuihin itämerellisiä yhteistyömahdollisuuksia kuvaaviin karttoihin tästä!

Kaikki Smart Blue Regions -projektin yhteistyöalueet ja niiden parhaat esimerkit on esitelty myös tällä sivustolla. Alueet ovat yhteisen työpajatyöskentelyn avulla keränneet kokoon parhaita sinisen kasvun hankeideoita, joihin voit tutustua täällä. Hankeideoita on kerätty myös Euroopan komission Sustainable Blue Growth Agenda -toimenpidesuunnitelmaan, jonka luomisessa Smart Blue Regions -projektialueet olivat aktiivisesti mukana.

Varsinais-Suomessa tehdään aktiivista yhteistyötä myös monien muiden itämerellisten alueiden kanssa. Keskeisiä yhteistyöverkostoja ovat esimerkiksi Merellisten perifeeristen alueiden konferenssi CPMR ja SUBMARINER-verkosto, johon Varsinais-Suomen liitto liittyi Smart Blue Regions -hankkeen kautta.