Smart Blue Regions -hanke

Varsinais-Suomi on mukana Smart Blue Regions -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää sinistä kasvua Itämeren alueella. Muita yhteistyöalueita ovat Ida-Viru (Viro), Riga (Latvia), Pomorskie (Puola), Schleswig-Holstein (Saksa) sekä Skåne (Ruotsi). Yhteistyöalueita yhdistää vahva panostus merialaan ja siniseen kasvuun. Hanke on rahoitettu Itämeren alueen ohjelmasta (Interreg Baltic Sea Region).

Hankkeessa lähtökohtana ovat alueelliset älykkään erikoistumisen strategiat. Keskeistä on, että alueet tunnistavat omat vahvuusalueensa ja kohdentavat kehittämisresurssejaan näihin strategisiin kohteisiin. Tavoitteena on ollut myös luoda uusia arvoketjuja alueiden välille ja avartaa näkökulmaa siniseen kasvuun. Kuuden alueen kesken on tehty tiivistä yhteistyötä, jotta kukin löytäisi parhaat tavat toteuttaa omaa älykkään erikoistumisen strategiaansa.

Hankkeessa on tuotettu monipuolista tietoa

Hankkeessa on laadittu taustakartoitukset kunkin hankkeessa mukana olevan alueen sinisen kasvun tämänhetkisestä tilanteesta ja alueiden älykkään erikoistumisen toteuttamistavoista. Kuvaukset on päivitetty kesällä 2018 ja ne löytyvät linkin takaa aluekohtaisesti nimellä Functional Review.

Kunkin alueen älykkään erikoistumisen toteuttamistavoista on koostettu Multi-Level Implementation Scheme -nimiset paperit. Niiden pohjalta tuotettiin raportti, jossa esitellään hankkeen aikana  älykkään erikoistumisen toimeenpanosta saatuja hyviä käytäntöjä ja opetuksia. Näiden kokemusten perusteella on koottu lista suosituksista, joiden pohjalta älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanoa voi lähteä kehittämään.

Alueiden parhaita älykkään erikoistumisen parhaita toimintamalleja ja toimintatapoja on puolestaan esitelty tässä paperissa.

Schleswig-Holstein puolestaan on luonut ja pilotoinut täysin uudenlaisen älykkään erikoistumisen monitorinti- ja arviointijärjestelmän. Tähän järjestelmään voi tutustua täältä.

Hankkeessa on kartoitettu kaikkien yhteistyöalueiden sekä niiden naapurialueiden sinisen kasvun oleellisimpia toimijoita. Kartoitustyössä on selvitetty toimijoita niin koulutus- ja tutkimuslaitoksista kuin myös yrityselämänkin puolelta. Kartoitukset ovat suuri apu esimerkiksi potentiaalisia hankekumppaneita etsittäessä. Kartoitukseen voit tutustua tästä!

Kartoitustyössä saatujen tulosten perusteella määriteltiin potentiaalisimmat yhteistyömahdollisuudet partnerialueiden välillä. Näiden pohjalta järjestettiin ympäri Itämerta työpajoja, joissa tavoitteena oli löytää konkreettisia projektiavauksia ja muutenkin tuoda eri alueiden toimijoita yhteen. Kooste tehdystä työstä, kuvaukset työpajojen pohjalta koostetuista projekti-ideapapereista sekä prosessissa saaduista opetuksista ja näkemyksistä löytyy täältä.

Tutustu tarkemmin yhteistyömahdollisuuksiin ja yhteistyöalueidemme huipputoimijoihin tästä!

Yhteistyöalueemme Smart Blue Regions -hankkeessa:

Ida-Viru

Ida-Viru county is part of North Estonia and the Gulf of Finland economic region. The county is bordered in the north by the Gulf of Finland, in the east by the Russian Federation (the border lies along the line of the River Narva), and in the south by Lake Peipsi. Ida-Viru county has eight local municipalities – four cities and four parishes, with around 145,000 inhabitants. Key players in the blue economy sector are the port of Sillamäe – the largest privately owned port in the Baltic Sea ­– and the coastal tourism sector with spa facilities and small marinas.

Ida-Viru has also produced a new video showcasing Blue Growth in their region. You can see the video here!

Partner: Association of Local Authorities of Ida-Viru County

Pomorskie

The Pomorskie region, situated on the Baltic Sea coast, is one of the most attractive and rapidly developing Polish regions. The region attracts investors and entrepreneurs with its seaports in Gdańsk and Gdynia, two Special Economic Zones, attractive tourism destinations and the availability of educated labour force (over 30 higher education institutions operate in the region). The maritime economy is an important component of the region’s economy. The advantages and potential for maritime excellence in the region affected the choice of the blue economy as one of the four Pomorskie Smart Specialisation priorities (PSS), in addition to offshore technologies, ports and logistics.

Partners: Pomorskie in the EU Association and Maritime Institute in Gdańsk

Riga

The Riga Planning Region is the capital region of Latvia and consists of 30 local municipalities. The capital region is the economic centre of the country, with the highest GDP per capita and most RDI resources. The natural resources of the Gulf of Riga open up new opportunities for the development of medical products and services. The treasures of the resort city of Jūrmala are its natural resources. Medical spa treatments attract tourists from abroad and it is expected that the region will strengthen its position as a major health improvement destination in the Baltic Sea Region. These resources also open up opportunities for developing medical products based on sea resources. It is also important to develop an attractive and accessible network of small ports in the region to create new opportunities for tourism and recreation.

Partners: Riga Planning Region and Latvian Institute of Aquatic Technology

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein is the northernmost state of Germany. The region clearly benefits from its location between the Baltic Sea and the North Sea. Schleswig-Holstein is home to some 2.8 million inhabitants and spans an area of almost 15,800 km². In the maritime sector, Schleswig-Holstein has 1,800 companies, 42,000 employees and an annual turnover of €9.2 billion. The core of the maritime economy consists of shipbuilding companies and their supply industries. Other blue fields are maritime logistics, boat and yacht building, offshore and underwater technologies, marine research, fisheries and aquaculture, marine biotechnology and hydrographic and other maritime services.

Partner: Ministry of Economic Affairs, Transport, Employment, Technology and Tourism Schleswig-Holstein

Skåne

Skåne is located in the Öresund region, with Copenhagen as its closest neighbour. The region has a strong academic presence, a significant degree of R&D expenditure, a high proportion of tertiary-educated labour and a multitude of actors helping creative people to start, run and develop their operations. However, Skåne also has challenges, and several measures are needed to strengthen industry competitiveness and to create value from its substantial innovation assets. Skåne has a long history of maritime industry. Many companies are involved in blue value chains, which is one reason for its engagement in the Smart Blue Regions project.

Partner: Region Skåne