Kaikki Uutiset >>


28.6.2019 - Murrosareenalla pohdittiin sinisen biotalouden haasteita – julkaisutilaisuus 4.9.2019

Saaristomeren arvokas luonnonympäristö on pahasti kuormittunut menneiden vuosikymmenien aikana. Varsinais-Suomi on edelleen yksi Itämeren alueen merkittävistä ravinnekuormituslähteistä, mikä kertoo siitä, ettei ravinteiden kierto toteudu alueella. Hukkaamme ravinteita, emmekä kestävästi hyödynnä tarjolla olevia uusiutuvia resursseja. Vaikka lautasille kalaa päätyy aiempaa enemmän, on kotimaisen kalan osuus laskenut merkittävästi. Suomeen tuodaan vuosittain yli 65 miljoonaa tonnia kalaa ulkomailta.

Varsinais-Suomen sinisen biotalouden murrosareena on kevään aikana koonnut yhteen joukon asiantuntijoita pohtimaan ratkaisua tähän haasteeseen. Työpajasarjan tavoitteena oli luoda askelmerkit, joiden avulla meren tarjoamat tai vesiensuojeluun kytkeytyvät resurssit kyetään muuttamaan tehokkaasti ja kestävästi taloudellisen lisäarvon lähteeksi.

Sinisen biotalouden murrosareena on osa Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa BlueAdapt-hanketta. Hanke etsii yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka turvaavat sekä vesiekosysteemien että taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyyden. Varsinais-Suomen murrosareenan toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus ja ajatushautomo Demos Helsinki yhdessä Valonian kanssa.

Lue lisää Valonian sivuilta!

Varsinais-Suomen murrosareenan tuloksia kootaan parhaillaan loppuraporttiin, jonka julkistustilaisuus pidetään keskiviikkona 4.9. aamiaisen merkeissä ravintola Tårgetissa, Turussa. Paikalle toivotaan aiheen parissa työskenteleviä tahoja niin yrityksistä, tutkimuslaitoksista kuin julkiselta puoleltakin.

Oheisella lomakkeella voit ilmoittautua mukaan tilaisuuteen: