Kestävän matkailun puolesta

Saaristomeren kansallispuisto on ainutlaatuinen matkailukohde, jonka luonnolle on vaikea löytää vertaista. Metsähallituksen tavoitteena on, että alueella tapahtuva yritystoiminta perustuu kestävän luontomatkailun periaatteisiin.

Metsähallituksella on Saaristomeren biosfäärialueellayhteistyöyrityksiä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kestävän luontomatkailun periaatteita Saaristomeren kansallispuistossa. Yritykset saavat muun muassa tärkeää koulutusta Metsähallituksen ympäristöasioiden ammattilaisilta esimerkiksi Saaristomeren luontoon liittyvissä asioissa.

Saaristomeren kansallispuistossa sijaitsevien yritysten perusedellytyksenä on täysin roskaton toiminta – kaikki mitä kohteeseen viedään, tuodaan myös pois. Myös kohteissa liikkumiseen toivotaan erityistä huomiota. Kestävässä matkailussaalueilla liikkuminen tapahtuu niitä vaarantamatta, mikä turvataan kehittämällä hyviä toimintatapoja sekä kiinnittämällä huomiota muun muassa polkuihin ja reitityksiin.

”Lähtökohtaisesti sanoisin, että kaikki yrittäjät arvostavat luontoa, mutta tietoa tarvitaan, jotta yrityksen toimintaa osattaisiin arvioida paremmin suhteessa ympäristöön. Meidän tehtävämme on tiedottaa heitä enemmän näistä luonnonarvoista”, sanoo luontomatkailun ja asiakasviestinnän erikoissuunnittelija Laura Lehtonen.

Tietoa ja koulutusta on annettu viime vuosina havainnollistavin esimerkein: yrittäjille on esimerkiksi järjestetty yhteisiäSaaristomeren luonnonpuiston kohteisiin suuntautuneita retkiä.Retkien aikana on kiinnitetty huomiota esimerkiksi perinnemaisemiin tai vesistöjen hyvinvointiin. Kaikki soljuu eteenpäin käytännönläheisesti, perinteistä luennointia välttäen.

”Teemme luontomatkailun yhteydessä myös eräänlaista luonnonsuojelun piilomainontaa. Haluamme tuoda esiin erityisesti toimia, joita yksittäiset ihmiset voivat tehdä ympäristön hyväksi. Yrittäjillä ja matkailijoilla on usein suuri halu toimia luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi, mutta toisinaanomien tekojen ympäristövaikutuksia on hankala arvioida. Kohteissa voi esimerkiksi havainnollistaa, miksi pölyttäjät ovat elintärkeitä ja miten niiden määrää voi lisätä vaikka oman pihamaan nurkalla”, saariston luonnonhoitoon erikoistunut suojelubiologi Maija Mussaari kertoo.

”Ilmastonmuutos kiinnostaa ihmisiä tällä hetkellä kovasti ja meillä on hyvät kanavat välittää tietoa kohteissamme. Voimme osoittaa, että maailmanlaajuisia ympäristöongelmia on mahdollista hillitä panostamalla oikeanlaiseen toimintaan”, hän jatkaa ja kehuu yrittäjien innokasta kiinnostusta ympäristöteemoihin.

Coastal Bootcamp vahvistaa mikroyritysten yhteistyötä

Lähitulevaisuudessa koulutusta ja yhteistyötä syvennetään matkailunkehittämishankkeella, jota rahoittaa Euroopan maatalouden kehittämisen maatalousrahasto.

”Saaristomerellä alkoi juuri Coastal Bootcamp -hanke, jossa olemme mukana. Mukana ovat myös Kemiönsaaren kunta, Paraisten kunta ja Yrityssalo Oy. Hanke antaa uutta potkua yritysyhteistyöhön ja siinä yhtenä osa-alueena ovat kestävän matkailun asiat”, Lehtonen iloitsee.

Kestävän kehityksen lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea muutoinkin alueen pieniä yrityksiä muun muassa digitalisaation avulla. Toiveena on myös kehittää nykyisiä sekä uusia luonto-, elämys- ja teemareittejä eri kohderyhmille yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Myös yhteistyötä alueen alkutuottajien kanssa tiivistetään rinnakkaisessa RannikkoLIFE-hankkeessa.

Coastal Bootcampin kohderyhmänä ovat alueen matkailualan mikroyritykset. Työpajojen, koulutusten ja verkostoitumistapahtumien kautta on tarkoitus herättää keskustelua koko alueen matkailun voimakkaamman yhtenäistämisen mahdollisuuksista.

”Koko Suomen mittapuulla mikään alue ei ole vahvasti profiloitunut kestävän luontomatkailun alueeksi. Tästä haluamme keskustella yrittäjien kanssa. Hankkeessa tavoitetaan parhaimmillaan lähes 500 pienyrittäjää, joiden kanssa voisimme yhdessä luoda uutta profiilia alueelle, mikäli kiinnostusta ilmenee”, Lehtonen sanoo.

 

Järkevää kehitystä luonnon ehdoilla

Saaristomeren kansallispuistosta ei haluta massaturismin vetonaulaa. Tuottoa halutaan luonnollisesti kasvattaa ja ylläpitää saariston elämää, mutta tätä ei voida tehdä uniikin luonnon kustannuksella. Muutamalla hyvällä markkinointikonseptilla molemmat tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

”Saaristoluonto ei kestä suuria massoja. Toisaalta meillä on vahvasti kulttuurivaikutteisia kohteita, joissa infra on jo olemassa – näissä kasvu voisi olla mahdollista, jos suunnittelua tehdään kestävän matkailun lähtökohdista”, Mussaari pohtii.

Lehtonen on asiasta samaa mieltä.

”Uskallan sanoa yrittäjienkin puolesta, että kukaan ei kannat amassaturismia. Kaikki liputtavat ennemmin laadukkaan ja pienimuotoisen toiminnan puolesta, jotta tasapaino ympäristön kanssa säilyy. Vielä emme ole kestävyyden äärirajoilla, mutta nyt tarvitaan menetelmiä matkailun vaikutusten arviointiin sekä suunnitelmallisuutta siihen, mille alueille matkailua ohjataan.”

Lisätiedot

Laura Lehtonen
erikoissuunnittelija
Metsähallitus | luontopalvelut
0206394659 | laura.lehtonen@metsa.fi

Maija Mussaari
suojelubiologi
Metsähallitus | luontopalvelut
0206394681 | maija.mussaari@metsa.fi