Kaikki Uutiset >>


27.2.2019 - Sinisen kasvun aamupalatilaisuudessa suunniteltiin tulevaa

Sinisen kasvun aamiaistilaisuudessa 6. helmikuuta lähes 30 alueen hanketoimijaa kokoontui yhteen suunnittelemaan tulevia sinisen kasvun yhteistyökuvioita. Esiin nousseita asioita hyödynnetään Kumppanuusfoorumin sinisen kasvun verkoston toiminnan suunnittelussa. Kaikki sinisen kasvun toimijat ovat tervetulleita toiminnan ja uudenlaisten yhteistyökuvioiden suunnitteluun!

Tilaisuus alkoi projektisuunnittelija Otto Lappalaisen tervetulosanoilla ja alustuksella Smart Blue Regions -hankkeen tuloksista ja havainnoista.

Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki esitteli Kumppanuusfoorumin toimintaa ja sen sinisen kasvun yhteistyölle tuomia mahdollisuuksia (esitys).

Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen erikoissuunnittelija Riitta Pöntynen esitteli Plan4Blue -hankkeessa tehtyjä yksityiskohtaisia eri sinisen kasvun aloista tehtyjä tulevaisuusskenaarioita. Tulevaisuusskenaariot pureutuvat matkailun, merenkulun, energiateollisuuden ja sinisen biotalouden aloihin ja sen tuloksiin pääsee tutustumaan tästä.

Työpajavaiheessa ryhmä jakaantui neljään pienryhmään, joista kahdessa pohdittiin meriteollisuutta ja kahdessa muussa energia-asioita ja sinistä biotaloutta. Keskustelu ryhmissä oli vilkasta ja keskusteluissa tuli esiin monia tulevien kehittämistoimien kannalta olennaisia huomioita. Keskustelujen tuloksiin voit tutustua tästä linkistä.

 

Tilaisuuden aikana koottiin myös tulevia tapahtumia, ne löytyvät vielä listattuna alta:

 

Sinisen kasvun sivustolle kaivataan jatkuvasti lisää esiteltäviä tahoja. Jos haluat ehdottaa esimerkiksi hanketta tai yritystä esiteltäväksi, ota yhteyttä Petteri Partaseen (petteri.partanen@varsinais-suomi.fi, 040 7760 630). Petteriin voit ottaa yhteyttä myös muissa sinisen kasvun asioissa. Kumppanuusfoorumityössä yhteyshenkilömme Varsinais-Suomen liitossa on Salla-Maria Lauttamäki (salla-maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi, 040 520 0761).